Äldre böcker, m.m.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
2.Svensk Författnings Samling nr. 28  1845  SÅLD
3.Sveriges Kyrkolag 1871   SÅLD
4.Lärobok för folkskolan 1899
5.Lilla Cateches 1867
6.Hemmet och Hjertat 1856
7.Cornelii Nepotis 1869
8.Minnen af Öfverste H. Mattson 1891
9.
10.Henrik IV:s Dagar 1839
11.Kristi Lif 1892
12.Brödsmulor från Herrans Bord 1879
13.Boccaccios Decameron 1883
14.Gullvifa 1894
15.Undervisning för Infanteristen  1900 års upplaga
16.
17.
18.Helsovännen E.W.Wretlind 1889,1890,1891,1892
19.Fru Hedvigs dagbok af Axel Lundegård  1895
20.Från Svenska Hem af Klara Kuhlmann  1883  SÅLD
21.En konstnärs hedersord af Octave Feuillet 1891
22.Samlade Arbeten af LIDNER första delen 1788
23.HEM & SKOLA barnens bok 1847
24.AritmetiskExempelsamling af L.T.Larsson, N.Lundahl
25.NOTTURNO dikter af Ola Hansson 1885
 

Svensk Författnings-Samling
 Nr. 28. 1845.

TRYCKFRIHETS-FÖRORDNINGEN
Dat. Örebro den 16 juli 1912

Pris 125:- exkl. frakt 

Sveriges
KYRKOLAG
AF ÅR 1686


Utgifen

af

A. J. Rydén


D. F. Bonniers Förlag Göteborg 1871


Boken har en del små fläckar inne på bladen , samt skav på ytterpärmen och en liten bit av uppe på rygg           

Pris 110:- exkl. fraktLÄSEBOK

FÖR


FOLKSKOLAN

NIONDE ÅNYO OMARBETADE OCH TILLÖKADE UPPLAGAN   MED NYA ILLUSTRATIONER


Stockholm

P. A. Norstedt & Söner Förlag 1899

Finns en hel del slitage på ytterpärmen både framsida och baksida,samt namnteckning förblad och inner pärm, i övrigt skapligt skick

Pris 225:- exkl. frakt eller budDoct. Mart. Luthers


Lilla Cateches,

med förklaring af

Doct. Skwebilius ?

Berlingsta Boktryckeri Lund 1867


Boken är mycket sliten på ytterpärmen , samt namnteckning på innerpärm en del fläckar inne i boken i övrigt någerlunda skick

Pris 125:- exkl. frakt eller bud


HEMMET OCH HJERTAT

INTERIÖRER

UR

FAMILJELIFET
AV

GRAGE AGUILAR

Öfersatt från Engelska originalet,
``Home Scenes and Heart Studies´´

STOCKHOLM

Albert Bonniers Förlag 1856


Boken är i skapligt skick lite småskav,samt en brun fläck på några av dom första bladen


Pris 180:- exkl. fraktCornelii Nepotis
VITAE EXCELLENTIUM IMPERATORUM


Jemte förklarande anmärkningar och lexicon


Utgifna af


R. TÖRNBLADH

Rektor vid Kalmar H. Elementar läroverk

Andra upplagan

STOCKHOLM
på J. Arrhenii Förlag 1869

Sliten pärm utvändigt,namnteckning på innerpärm samt vissa anteckningar i en del marginaler i övrigt skapligt skick

Pris 300:- exkl. frakt eller budMINNEN

af
Öfverste H. Mattson
MED 87 ILLUSTRATIONER
FÖRUTOM FÖRFATTARENS PORTRÄTT I STÅLSTICK

ANDRA UPPLAGAN

LUND
C. W. K. Gleerrups Förlag 1891


Boken är i fint skick

Pris 400:- exkl. frakt

EN IBLAND TUSENDE

ELLER

HENRIK IV:s DAGAR
af författaren till De L´orme , Filip August,m.fl.

öfversättning komplett i tvenne delar.

FÖRRA DELEN

STOCKHOLM

Trykt hos L. J. Hjerta 1839

Boken är mycket sliten på ryggen,samt små bruna fläckar inuti på vissa blad namnteckning på förblad,i övrigt fint skick

PRIS 110:- exkl. frakt
BETRAKTELSER

öfver
KRISTI LIF
af

THOMAS A. KEMPIS

öfversatta från det latinska originalet i Sommalii opera omnia Thomas A. Kempis Antwerpen 1607, och utgifna af Edvard Evers


STOCKHOLM

ADOLF JOHNSONS FÖRLAG 1892


Boken är i fint skick förutom lite småfläckig inuti,samt namnteckning på förblad

Pris 175:- exkl. frakt

Brödsmulor
från
HERRANS BORD
Andaktstunder
hållna af
Gerhard Derstegen
första delen


öfwersättning af C. E. F. Bergquist


STOCKHOLM

Carlfons Förlag 1879


Boken är i fint skick mycket lite skav på ryggen

Pris 180:- exkl. fraktBoccaccios

DECAMERON
öfversatt från italienskan af

C. EICHHORN

Tredje ånyo genomsedda upplagan

FÖRRA DELEN


STOCKHOLM

PH. MAASS 1883


Boken har en del sönderheter i ryggen uppe och nere,samt text och märke efter etikett på förbladet i övrigt mycket fint skick


Pris 150:- exkl. frakt

IDUNS ROMANBIBLIOTEK  VIII

GULLVIFVA


SVENSKT ORIGINAL af
C. von Hahn
med illustrationer af JENNY NYSTRÖM


STOCKHOLM

Iduns Redaktion  1894

Boken är i mycket fint skick tyvärr namnteckning insida pärm


Pris 250:- exkl. frakt eller budUndervisning
för
Infanteristen

1900 års upplaga


STOCKHOLM

Kungl. Boktrykeriet. P.A.Norstedt & Sönner
1900


Boken är bra sliten på ytterpärmen ,samt namnteckning på framsidan dessutom anteckningar i marginalen på vissa blad och på sista bladet i övrigt är den i bra skick


Pris 90:- exkl. frakt
HELSOVÄNNEN
Tidskrift för
Allmän och enskild helsovård

utgifven af
E. W. Wretlind   Med. Doktor
Fyra årtal 1889,1890,1891 och 1892

STCKHOLM
HEMLANDSVÄNNERS TRYCKERI

Böckerna är i fint skick,men det finns namnteckning på förblad i alla


Pris 190:-st eller 500:- för alla 4:a

exkl. frakt

FRU HEDVIGS DAGBOK
af
AXEL LUNDEGÅRD


STOCKHOLM

Albert Bonniers Förlag 1895

Boken är i kanonskick halvfranskt band med guldsnitt på ryggen

Pris 150:- exkl. frakt
EN KONSTNÄRS HEDERSORD
( HONNEUR d´ARTISTE )

ROMAN
af
OCTAVE FEUILLET

Bemyndigad öfversättning från franskan

af

THEODOR HASSELQVIST


MALMÖ

ENVALL & KULL 1891
( Firma : J. G. Hedbergs Bokhandel )

Boken är i kanonskick halvfransk band med guldsnitt på ryggen

Pris 150:- exkl. frakt

SAMLADE

ARBETEN
af
LIDNER

FÖRSTA DELEN 1788
ANDRA DELEN 1789
  
Med fem kopparstick

STOCKHOLM

TRYCKT hos Johan Christofher Holmberg 1788,1789


Boken har vissa skav på ytterpärm
namnteckning på förblad,samt brunfläckig på det mesta av innehållet se bilder på kopparstick m.m.

Säljes till högstbjudande

HEM & SKOLAN

BARNENS BOK

ANDRA KURSEN


af


ANDERS ELDBERG ?


Tredje upplagan


STOCKHOLM

Tryck hos S. J. Hjerta 1847

Boken har en hel del skador på pärmryggen längst upp en bit av,samt mycket anteckningar insida frampärm insida bakpärm och på förblad i övrigt är den i skapligt skick


Pris 290:- exkl. frakt
ARITMETISK

EXEMPELSAMLING

af

L. T. Larsson och N. Lundahl


ANDRA UPPLAGAN

Innehåller även facit


LUND

PH. Lindstedts Universitets-Bokhandel 1889

( Collin & Rietz )

Boken har en skada på nederdelen av ryggen,samt namnteckningar insida frampärm och bakpärm i övrigt bra eller skapligt skick


Pris 90:- exkl. frakt

NOTTURNO

DIKTER

af

OLA HANSSON


Stämpel BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAGET TIDEN


STOCKHOLM

Z. Haeggströms Förlagsexpidition

Ivar Haeggströms Boktryckeri 1885

Boken har en namnteckning på förblad , annars är den i kanonskick

Pris 130:- exkl. frakt